Pertandingan Mencipta Kad Ucapan Sempena Hari Raya

26 Mei 2018 | Sabtu
2.30 petang - 4.30 petang | Pusat Internet Bukit Payong, Kedah

Tujuan:
• Merupakan aktiviti utama bulan Mei.
• Memberi pendedahan kepada peserta mengenai agar menguasai teknologi ICT dengan baik.
• Meningkatkan kefahaman mengenai teknologi ICT.
• Melahirkan komuniti yang celik IT dalam teknologi ICT seiring dengan penduduk di Bandar.

Kelebihan:
• Program ini dapat mengeratkan hubungan silaturrahim antara staff Pi1M dan komuniti setempat (ahli Pi1M).
• Aktiviti ini dapat memberi pendedahan dan pengetahuan kepada komuniti mengenai penggunaan teknologi ICT.
• Aktiviti ini meningkatkan kefahaman komuniti serta celik IT dalam teknologi ICT.
• Aktiviti ini juga dapat memberi pendedahan kepada komuniti mengenai aktiviti yang di jalankan di Pi1M serta perkhidmatan yang disediakan oleh Pi1M.

Penglibatan:
Para peserta.

Perlaksanaan Aktiviti:
Aktiviti ini merupakan aktiviti utama Pi1M bagi bulan Mei. Aktiviti ini dijalankan untuk mengeratkan hubungan antara ahli Pi1M dan staf Pi1M. Di samping itu , dengan adanya program ini dapat meningkatkan kefahaman komuniti mengenai teknologi ICT seiring dengan keperluan semasa. Malah , dengan adanya program ini dapat menarik minat komuniti untuk mengunjungi Pi1M dan menggunakan perkhidmatan yang disediakan.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama