Advokasi Dan Cyber Challenge Bersama Pengawas Asrama(Student Leader Board) Sekolah Menengah Peringkat Negeri Kedah Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah(Semekak) Anjuran MCMC

6 April 2017 | Jumaat
2.00 petang – 6.00 petang | Sekolah Menegah Kebangsaan Agama Kedah

Tujuan:
Tujuan utama program ini adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar khususnya pengawas asrama tentang cara untuk menggunakan internet dengan bijak berdasarkan modul -modul yang telah disediakan. Selain itu, dengan adanya program ini, dapat memberi pendedahan mengenai fungsi Pusat internet 1 Malaysia

Kelebihan:
1. Aktiviti ini dijalankan untuk melihat tahap fokus pelajar terhadap logo – logo yang berkaitan dengan klik dengan bijak berdasarkan taklimat yang diberikan.
2. Aktiviti ini juga memupuk semangat berpasukan serta keberanian peserta.

Penglibatan:
- Staf-staf PI1M.
- Pengunjung program.

Butir-butir aktiviti:
Program ini merupakan kursus untuk pengawas asrama sekolah menengah peringkat negeri kedah dan aktiviti dimulakan dengan taklimat klik dengan bijak oleh pegawai SKMM Puan Azlina. Selepas taklimat, aktiviti “cyber challenge“ dijalankan iaitu Klik Dengan Bijak(Mural).

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama